#sân khấu đóng cửa

Hỗ trợ nghệ sĩ trong dịch COVID-19: Làm sao cho công bằng
15:16 05/07/2021
Đề xuất hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng cho nghệ sĩ gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa được phê duyệt. Tất nhiên, từ phê duyệt đến đi vào triển khai còn cần thêm sự quan tâm của các đơn vị trực tiếp thực hiện. Nhìn chung, giới nghệ sĩ đều bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm kịp thời này.