#Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phản ánh bức tranh kinh tế tươi sáng
07:00 06/05/2020
Ngày 5-5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 dựa trên khảo sát gần 12.500 doanh nghiệp. Theo đó, chất lượng điều hành kinh tế các địa phương đã giữ vững được xu hướng cải thiện, bức tranh toàn cảnh của môi trường kinh doanh tươi sáng hơn.