#cuộc chiến chống đại dịch

Nam Á lao đao trong đại dịch
12:54 15/05/2020
Tại các quốc gia Nam Á, đại dịch COVID-19 lan rộng có thể ảnh hưởng đến hơn 1,9 tỷ người (chiếm gần 1/4 dân số thế giới). Do có những điểm yếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, cuộc chiến chống đại dịch ở những nước này gặp nhiều khó khăn.
Lan tỏa tinh thần Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19
12:35 29/04/2020
Thuộc nhóm các quốc gia đầu tiên xuất hiện người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng cách ứng phó hiệu quả với dịch của nước ta được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Trong lúc thế giới "điêu đứng" vì dịch, Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn, đã vô tư chia sẻ sự giúp đỡ đến nhiều nước, lan tỏa hình ảnh của một quốc gia tin cậy, một người bạn tốt, một đối tác trách nhiệm.