#Uỷ ban Quốc phòng và An ninh lần thứ 17

Phiên họp toàn thể Uỷ ban Quốc phòng và An ninh lần thứ 17
20:24 18/05/2015
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.