#Báo Rèn Luyện

68 năm đồng hành cùng sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự
11:30 18/12/2014
Ngày 1/11/2014, Báo Công an Nhân dân (CAND) kỷ niệm lần thứ 68 ngày phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2014).
Ra đời trong thời kỳ Công an Việt Nam anh dũng chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, từ đó đến nay, Báo CAND đã liên tục làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phục vụ đắc lực việc thực hiện đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, từng bước hiện đại.
Góp phần làm nổi bật hình ảnh người Công an trong lòng nhân dân
11:00 18/12/2014
Hoàn toàn không hề quá khi ví von rằng, những con chữ, nhiều khi có sức mạnh còn hơn cả ngàn quân. Báo chí có vai trò không thể thay thế trong định hướng dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, báo chí đã góp phần rất quan trọng vào việc củng cố niềm tin trong nhân dân, chống lại mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.