#nhập hộ khẩu Hà Nội

Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội khi có nhà riêng
13:39 05/04/2015
Hỏi: Tôi có hộ khẩu gốc ở Hà Nam hiện nay lấy vợ Hà Nội và đã có nhà riêng tại đây. Hiện nay tôi muốn chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì thủ tục như thế nào? Thời gian bao lâu? (Đinh Văn Tùng, quận Thanh Xuân, Hà Nội)