#lánh nặng tìm nhẹ

Chuyện của nghệ sĩ Hữu Nghĩa
16:16 24/11/2014
Người ta nói bước vào cái tuổi ngũ thập đã có thể an nhiên làm những gì mình thích. Tôi không biết người khác thế nào. Còn tôi, từ những ngày còn trẻ, luôn thích sự thanh thản. Không phải tôi lánh nặng tìm nhẹ. Chỉ là, tôi muốn chọn những gì phù hợp với bản thân, với nguyên tắc của mình.