#quan hệ lao động

Thi nghiên cứu, tìm hiểu quan hệ lao động
17:12 24/04/2018
Ngày 24-4, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn quan hệ lao động nhằm hướng tới chính sách tốt hơn.
Cải cách quan hệ lao động để hưởng lợi tối đa từ TPP
09:23 20/04/2016
TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ phải thực hiện một cuộc cải cách quan trọng, đặc biệt là hệ thống quan hệ lao động, nếu Việt Nam muốn đủ điều kiện để hưởng lợi về kinh tế từ TPP.
08:51 26/12/2014
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96 - KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.