# Nhiếp ảnh và Triển lãm

Phải làm rõ nhận thức sai về linh vật ngoại lai để tạo đồng thuận
09:51 13/01/2015
Sau 5 tháng thực hiện Công văn số 2662 về việc không sử dụng linh vật ngoại lai ở các di tích, ngày 12/1, Bộ VHTT&DL đã cùng đại diện các nhà quản lý và các chuyên gia, các địa phương đánh giá lại hoạt động này, nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho thời gian tới.