#Khởi kiện doanh nghiệp

Khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội
06:54 14/02/2017
Theo báo cáo của 27 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội, hiện trên địa bàn Thủ đô có 31.428 doanh nghiệp (chiếm 25,1% số doanh nghiệp) nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với số tiền lên tới 2.220 tỷ đồng, trong đó, 15.534 doanh nghiệp có số nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ 1.710 tỷ đồng.