#giết chết

William Burns
13:47 25/06/2021
Đó là thời gian đen tối trong cuộc đời tôi, luôn thay đổi công việc mà chẳng có công việc gì ra hồn, cuộc sống rất bấp bênh. Vốn là người lạc quan từ trước tới nay tôi chưa biết buồn chán là gì. Thế mà tôi phải chấp nhận làm người bảo vệ cho 2 ả trông như 2 mụ già ốm o đờ đẫn, có lúc lại như 2 cô gái ăn chơi đàng điếm.