#lõi cáp viễn thông

Ngăn chặn tình trạng cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
08:00 04/12/2014
Lợi dụng đêm tối, khu vực vắng, ít người qua lại, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, gây thiệt hại cho đơn vị quản lý, làm tê liệt thông tin liên lạc, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.