#văn hóa ngoại nhập

Văn hóa Việt Nam cần một bản lĩnh để vững vàng hội nhập
10:01 08/01/2015
Trong dòng chảy văn hóa, bên cạnh những yếu tố tích cực, sự xuất hiện của những yếu tố văn hóa ngoại lai tiêu cực đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, xã hội và sự phát triển của quốc gia. Nhân dịp năm mới, GS.TS Ngô Đức Thịnh - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam đã chia sẻ quan điểm của mình về bản lĩnh văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.