#Chuyện buồn và xót xa

Chuyện buồn và xót xa
10:33 21/09/2016
Người ta sáng tác ra rất nhiều chuyện về miền ngược có cái tên chung là cái lý của người Mèo. Dễ hiểu hơn thì ta gọi đó là cái lý miền ngược. Cái lý này theo một logic mà người miền xuôi chịu không sao cãi được...