#quân đội Việt Nam

Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn – Bản hùng ca nơi biên khu
09:00 07/10/2020
Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH. Trước đó gần một năm, Thủ tướng Chu Ân Lai đã cử đặc phái viên sang Việt Nam để đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu, giúp đỡ Giải phóng quân nhân dân Trung Hoa đánh quân Tưởng để giải phóng khu Ung - Long - Khâm, nay là vùng biên khu hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc).
Tiếng “tịch tà” giữa thủ đô Moscow
10:53 15/08/2020
Căn phòng khách sạn Salut rộng chừng hơn 10m2, vốn chỉ dành cho 2 người sinh hoạt trong điều kiện bình thường, đã được biến thành thao trường dành cho tới 4 vận động viên (VĐV) nhóm Vô tuyến điện, Đội tuyển Thông tin liên lạc (TTLL), cùng các trang thiết bị luyện tập nội dung thi đấu tiếp nhận tin và truyền tin.
Lời hịch cứu quốc
10:54 11/12/2016
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, thể hiện ý chí, quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc.