#Sao chép

Facebook lại dính kiện tụng vì tiền ảo Libra
14:31 13/10/2019
Mặc dù chưa chính thức ra đời nhưng dự án tiền ảo Libra của Facebook đã gặp phải muôn trùng khó khăn, chính quyền nghi ngờ, lãnh đạo liên tục bị yêu cầu ra điều trần và giờ tiếp tục là kiện tụng.
Vì sao ngành xuất bản còn nhiều vi phạm và khó xử lý?
08:58 29/12/2014
Sao chép nội dung sách để biến thành sách của mình, in lậu sách dưới nhiều tên nhà xuất bản khác nhau hay cẩu thả, cho ra đời những cuốn sách không chỉ ấu trĩ về nội dung mà còn kém về hình thức minh họa, trình bày… đó là những câu chuyện dài, đầy phức tạp trong hoạt động xuất bản năm 2014.