#mang vàng giả đi cầm

Mang vàng giả đi cầm
08:48 26/04/2015
Út mang 2 sợi dây chuyền bằng vàng giả đến tiệm vàng để cầm với giá 6 triệu đồng. Phát hiện vàng giả, chủ tiệm vàng báo cho cơ quan Công an.