#đóng điện thành công

Đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn
11:34 02/11/2020
Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan vừa tiến hành nghiệm thu, đóng điện dự án lắp đặt máy biến áp số 2 trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn (63.000kVA- 115/38,5/23kV) nhằm chống quá tải Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn và một số vùng lân cận huyện Tiên Du,  tỉnh Bắc Ninh.