#ông Huỳnh Cư

TP Huế lên tiếng vụ giao đất  không qua đấu giá
10:01 13/04/2021
UBND TP Huế giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) TP Huế chủ trì phối hợp với phòng TN&MT, phòng Tài chính kế hoạch và các đơn vị liên quan kiểm tra lại, xác định đúng, đủ số tiền sử dụng đất theo quy định đối với lô đất A7 đã giao cho ông Huỳnh Cư.