#Thi tướng

Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: Còn lại thiên thu một chút tình
16:50 31/12/2014
Hóa ra tất cả như mây nổi/ Còn lại thiên thu một chút tình (Huỳnh Văn Nghệ).
Ông là một nhân vật đặc biệt: là một người yêu nước, một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ lớn… Lẫy lừng trong vai trò chiến sĩ, cả lẫy lừng với sự nghiệp văn chương, ông đã để lại một huyền thoại đẹp về người anh hùng kiêm thi sĩ…