#thảm họa giẫm đạp

Quan chức và nhân chứng đổ lỗi cho nhau về thảm họa ở Mecca
17:40 25/09/2015
Trong khi những người chứng kiến thảm họa giẫm đạp ở thánh địa Mecca chỉ trích Cảnh sát đã chặn tất cả lối ra vào khu lều trại của người hành hương, chỉ để lại một lối duy nhất, thì nhà chức trách Saudi Arabia lại đổ lỗi cho người hành hương vô kỷ luật.