#Nhà hàng an toàn giao thông

Thí điểm mô hình 'Nhà hàng an toàn giao thông'
21:45 14/07/2015
Các nhà hàng khi tham gia chương trình sẽ cam kết có trách nhiệm nhắc nhở, tuyên truyền khách hàng không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia..