#bàn giao nhà làm việc

Dấu ấn ở những công trình xây dựng nông thôn mới
11:03 12/03/2015
Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động vào năm 2012, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình quyên góp, huy động mỗi cán bộ, chiến sỹ đóng góp một ngày lương để làm kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ, xây dựng nông thôn mới.