#Chi nhánh Xăng dầu

11:07 01/12/2014
2 năm qua, lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được 58 mô hình, điển hình tiên tiến về công tác PCCC. Trong đó có nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao, như: “Gian hàng an toàn PCCC” tại Chợ Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên; “Điểm sáng trong công tác PCCC” tại Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc…