#Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ

Chưa có bằng chứng về việc cây trồng biến đổi gen gây hại
10:42 15/12/2014
Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 14/12, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cây trồng biến đổi gen có ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển cây trồng biến đổi gen, Việt Nam cần đẩy mạnh nghiên cứu để làm chủ công nghệ tạo giống, tránh phụ thuộc vào nước ngoài.