#Bạn Dân

Góp phần làm nổi bật hình ảnh người Công an trong lòng nhân dân
11:00 18/12/2014
Hoàn toàn không hề quá khi ví von rằng, những con chữ, nhiều khi có sức mạnh còn hơn cả ngàn quân. Báo chí có vai trò không thể thay thế trong định hướng dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, báo chí đã góp phần rất quan trọng vào việc củng cố niềm tin trong nhân dân, chống lại mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.