#đặt tên phố Đinh Núp

Hà Nội chính thức có phố Đinh Núp
15:33 04/12/2019
Chiều 4-12-2019, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, có 31 đường, phố được đặt tên mới.