#đổi mới giáo dục

Cần khơi dậy năng lực sáng tạo, khát vọng vươn lên của thầy cô, học sinh
15:40 23/09/2020
Tại đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục cần tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước mong muốn, mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức của ngành là bông hoa đẹp, mỗi học sinh, sinh viên là những nụ hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua yêu nước…