#gia đình tư sản

Chúng mình mãi đợi nhau
15:33 06/02/2016
Bằng vỏ bọc một gia đình tư sản, có người mẹ kết thân với nhiều tướng lĩnh chính quyền Sài Gòn, cha là chủ một hiệu thuốc Đông y nổi tiếng mang tên Nhạn Trắng, ông Trịnh Hoài Châu (Út Mười Một) trở thành một chiến sĩ tình báo, hoạt động trong Phủ Thủ tướng.