Tuyên bố Chủ tịch AMMD 7 tái khẳng định cam kết vì mục tiêu ASEAN không ma túy

16:11 14/10/2021

Tại Tuyên bố Chủ tịch được thông qua tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN ghi nhận những thành tựu quan trọng đã đạt được qua 6 kỳ Hội nghị AMMD, trong đó tái khẳng định cam kết vì mục tiêu ASEAN không ma túy.

Hội nghị ghi nhận vai trò của cơ chế hợp tác cấp quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD) và các lĩnh vực hợp tác của ASOD, bao gồm Tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma tuý qua đường hàng không (AAITF), Tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma tuý tại cảng biển (ASITF), Trung tâm hợp tác phòng, chống ma túy ASEAN (ASEAN-NARCO) và Mạng lưới giám sát ma túy ASEAN (ADMN) trong việc thúc đẩy đối thoại và chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm ma tuý trong khu vực.

Hội nghị bày tỏ sự quan ngại trước những xu hướng mới nổi của tình hình ma tuý bất hợp pháp trong khu vực trong thời kỳ đại dịch COVID-19; tái khẳng định cam kết mạnh mẽ khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN về bảo vệ cộng đồng chống ma tuý trái phép 2016-2025 (Kế hoạch hành động ASEAN 2016-2025) và Kế hoạch hợp tác ASEAN về giải quyết tình hình sản xuất và mua bán ma tuý trái phép tại khu vực Tam giác vàng 2020-2022 (Kế hoạch hợp tác ASEAN 2020-2022), đặc biệt là các hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả của cơ chế kiểm soát tiền chất và ngăn chặn hoạt động mua bán tiền chất trái phép vào mục đích sản xuất ma tuý tại khu vực Tam giác vàng.

Lãnh đạo các nước ASEAN cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của khối trong việc giải quyết vấn đề ma túy trong khu vực dựa trên cách tiếp cận toàn diện;  ghi nhận sự nhất trí cao với Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch hành động ASEAN bảo vệ cộng đồng chống ma tuý trái phép 2016-2025 do ASOD Indonesia chủ trì, sẽ đưa ra những định hướng nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác khu vực về phòng, chống ma túy.

Hội nghị tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc ủng hộ hợp tác khu vực trong việc hiện thực hóa mục tiêu vì một ASEAN không ma túy, thông qua cách tiếp cận không khoan nhượng với việc lạm dụng ma túy bất hợp pháp, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và đảm bảo quyền con người đồng thời bảo đảm đầy đủ sự tôn trọng với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên ASEAN; tái khẳng định quan điểm của ASEAN về việc kiên quyết chống hợp pháp hóa và sản xuất ma túy vào mục đích phi y tế và phi khoa học.

Hội nghị cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục triển khai các quy định theo Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy; các nước thành viên ASEAN duy trì sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN trong việc tham gia các hoạt động của Ủy ban kiểm soát ma túy LHQ (CND) và các cuộc họp liên quan; ghi nhận tầm quan trọng về sự tham gia của các đối tác Đối thoại ASEAN và các đối tác bên ngoài trong việc hiện thực hoá mục tiêu vì một khu vực không có ma tuý.

Khổng Hà