Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Thứ Tư, 22/11/2023, 07:51

Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền...

Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo -0
Ảnh minh họa.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng; kinh doanh bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư…

B.K
.
.
.