TP Hồ Chí Minh bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ Sáu, 17/03/2023, 15:00

TP Hồ Chí Minh đã có quyết định bãi bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, sau 10 năm thực hiện.

Ngày 17/3, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã có Quyết định 15 (do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ngày 15/3) liên quan tới việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định 15, UBND thành phố quyết định bãi bỏ Quyết định 32 ngày 23/8/2013 của UBND thành phố về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố. Quyết định 15 có hiệu lực từ ngày 25/3/2023.

TP Hồ Chí Minh bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí -0
UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định bãi bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (hình minh họa).

Quy chế này quy định họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang tin điện tử của cơ quan theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.  

Quy chế này cũng quy định Chánh Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố bằng hình thức thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí tháng và đăng tải trên Trang tin điện tử của UBND thành phố...

Phú Lữ
.
.
.