Tiếp tục đổi mới công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ

Thứ Năm, 11/07/2024, 14:06

Tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 35 năm (1989 - 2024) công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (BTSHCB). 

Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 400 đại biểu các Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Về phía địa phương có đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, kết quả 35 năm công tác biên soạn, phát hành và sử dụng BTSHCB đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Tiếp tục đổi mới công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ -0
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 12HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai nhiều hoạt động biên tập, phát hành, sử dụng Bản tin và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đổi mới Bản tin... góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch…

Tiếp tục đổi mới công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ -0
Đồng chí Phan Xuân Thủy trao bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều tham luận như “Bản tin Thông báo nội bộ góp phần tạo sự đồng thuận của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”, “Nỗ lực đưa Bản tin Thông báo nội bộ đến với từng đảng viên”, “Những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin nội bộ”…

Tiếp tục đổi mới công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ -0
Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, trong bối cảnh hiện nay, thông tin ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng, trở thành một nguồn lực lớn cho quá trình phát triển. Sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên số đã tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức đối với xã hội, do đó công tác biên soạn, phát hành và sử dụng BTSHCB cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung lẫn phương thức phát hành, sử dụng.

Chỉ đạo một số nội dung trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu cần tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin các cấp; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin là nhân tố quan trọng, cần thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, nắm tình hình sử dụng BTSHCB theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 28 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng BTSHCB.

Hữu Toàn
.
.
.