Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tham gia Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Thứ Ba, 19/09/2023, 16:37

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã ký Quyết định số 61/QĐ-HĐĐPĐBSH ngày 18/9/2023 về thành viên của Hội đồng ĐPĐBSH (Hội đồng).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

5 Phó Chủ tịch Hội đồng là: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tham gia Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang tham gia Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ủy viên Hội đồng gồm:

1. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

2. Đồng chí Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

4. Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

6. Đồng chí Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế.

7. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

12. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

13. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

15. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

16. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

17. Đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

18. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

19. Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

20. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

21. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

22. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

23. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chế độ làm việc và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng được quy định tại Điều 4 Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và Điều 4, Điều 5 Quyết định số 45/QĐ-HĐĐPĐBSH ngày 11/7/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 826/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Hội đồng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng.

Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Hoàng Phong
.
.
.