Khẩn trương hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, lực lượng vũ trang

Thứ Tư, 15/05/2024, 11:22

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông qua 10 luật, 3 nghị quyết; cho ý kiến 11 luật

Sáng 15/5, Phiên họp thứ 33 UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Khẩn trương hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, lực lượng vũ trang -0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 27/6/2024 (trong đó Quốc hội làm việc 2 ngày thứ Bảy: 25/5 và 8/6). Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội; Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt, cụ thể: Đợt 1 là 17 ngày: Từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024. Đợt 2 là 9 ngày: Từ ngày 17/6 đến ngày 27/6/2024; dự phòng ngày 28/6/2024.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp);

Khẩn trương hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, lực lượng vũ trang -0
Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh thảo luận tại phiên họp.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến 11 dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác: Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước).

Khẩn trương hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, lực lượng vũ trang -0
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh thảo luận tại phiên họp.

Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Bố trí 2 đợt kỳ họp, chất vấn 2,5 ngày

Có ý kiến cho rằng, việc thực hiện cải cách tiền lương bắt đầu triển khai từ ngày 1/7/2024, nhưng đến nay chưa có Đề án và chưa bố trí trong chương trình kỳ họp là chậm, trường hợp trình Quốc hội tại kỳ họp này sẽ không đủ thời gian để các Ủy ban tiến hành thẩm tra. Tổng Thư ký Quốc hội xin được báo cáo như sau: thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về việc "xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ", "Chính phủ trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết theo thẩm quyền việc thực hiện" để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Khẩn trương hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, lực lượng vũ trang -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung thảo luận.

"Hiện nay, UBTVQH và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang" - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin. 

Có ý kiến đề nghị: rút ngắn thời gian phiên chất vấn xuống còn 2 ngày; chuyển phiên chất vấn sang đầu đợt 2 để dành thời gian đợt 1 cho công tác lập pháp; không bố trí Quốc hội nghe trình bày các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra, Báo cáo tiếp thu, giải trình các dự án luật mà chỉ nêu các vấn đề cần tập trung thảo luận; không tổ chức kỳ họp thành 2 đợt; không bố trí Quốc hội họp ngày thứ Bảy.

Trên cơ sở tình hình thực tế, cân nhắc thời gian, cách thức tiến hành kỳ họp và yêu cầu riêng đối với một số nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cho giữ tổng thời gian hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 2,5 ngày như thông lệ và bố trí tiến hành tại Đợt 1 để có thời gian chuẩn bị dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn bảo đảm chất lượng, trình Quốc hội thông qua tại cuối Đợt 2 của kỳ họp; giữ thủ tục trình bày tờ trình, báo cáo để bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục bố trí kỳ họp thành 2 đợt như đã thông báo triệu tập đến các vị đại biểu Quốc hội, tạo điều kiện cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, các vị đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm giải quyết các công việc ở bộ, ngành, địa phương.

Quỳnh Vinh
.
.
.