Giúp cải thiện cuộc sống cho người khiếm thị ở Việt Nam

Thứ Ba, 17/10/2023, 12:47

Ngày 17/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Deawoo Engineering & Construction (Deawoo E&C) đã trao tặng khoản tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ người khiếm thị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) bảo trợ.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, từ năm 2019, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã phát động tinh thần Tự hào Việt Nam & Chương trình vì sự phát triển cộng đồng, từ đó Bộ KH&ĐT chính thức bảo trợ 8 nhóm yếu thế. Trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng phát động Hành trình cây gậy trắng cho người mù Việt Nam, trực tiếp hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị.

Từ khi ra đời cho đến nay “Chương trình vì sự phát triển cộng đồng và Sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” đã trao tặng trên 20.000 cây gậy trắng cho người khiếm thị của 53 tỉnh, thành phố đồng thời tài trợ các khoá đào tạo sử dụng gậy trắng cho học viên khiếm thị ở các vùng miền Bắc-Trung-Nam để sử dụng gậy trắng an toàn và hiệu quả.

E&C tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ người khiếm thị -0
Chương trình vì sự phát triển cộng đồng và Sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” đã trao tặng trên 20.000 cây gậy trắng cho người khiếm thị của 53 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Tập đoàn Deawoo E&C trao tặng khoản tài trợ 3 tỷ đồng trong 3 năm (2023-2025), mỗi năm 1 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ người khiếm thị do Bộ KH&ĐT bảo trợ. 

Sự ủng hộ của Tập đoàn Deawoo E&C trong 3 năm tới sẽ giúp Việt Nam hỗ trợ những người khiếm thị trong xã hội có cơ hội vươn lên và phát triển. Đây là những việc làm hết sức nhân văn, thể hiện tinh thần san sẻ, yêu thương giữa những con người từ những quốc gia khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là vì sự phát triển của cộng đồng, vì một xã hội tốt đẹp hơn, không để ai bị lại phía sau trong tiến trình phát triển.

E&C tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ người khiếm thị -0
Tập đoàn Deawoo E&C trao tặng khoản tài trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ người khiếm thị do Bộ KH&ĐT bảo trợ.

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với Hội người mù Việt Nam, Mạng lưới khiếm thị Việt Nam tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng gậy trắng để trao tặng, đào tạo người khiếm thị sử dụng gậy trắng an toàn, hiệu quả đồng thời sẽ đề xuất các hoạt động thiết thực, có hiệu quả để hỗ trợ người khiếm thị có cơ hội học tập, tạo việc làm, giúp họ làm chủ cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng, có đóng góp cho xã hội.

Lưu Hiệp
.
.
.