Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

10:46 29/11/2019
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, vừa qua, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã trao số tiền 100 triệu đồng cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà để xây dựng nhà ở.

Công an huyện Đầm Hà đã vận động được số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Lỷ Đồng Tắc, trú tại thôn Nà Pá và gia đình ông Dịp Sắn Sáng, trú tại thôn Tán Trúc Tùng, xã Quảng An, mỗi hộ 50 triệu đồng.

Đây là nỗ lực nhằm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, phát huy trách nhiệm trong công tác xã hội, góp phần chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ổn định. Trước đó, Công an huyện Đầm Hà đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quảng An rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã.

Công an huyện Đầm Hà và chính quyền địa phương trao 100 triệu đồng cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  Vui mừng, cảm động trước sự quan tâm của lực lượng Công an huyện Đầm Hà và cấp ủy, chính quyền xã Quảng An, ông Lỷ Đồng Tắc và ông Dịp Sắn Sáng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an huyện và chính quyền địa phương, ông Tắc và ông Sáng chia sẻ bản thân và gia đình sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định c

ủa địa phương. Trong thời gian tới, Công an huyện Đầm Hà tiếp tục thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tình nguyện để góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp hơn trong lòng dân./.


Nguyễn Khánh