Bạn đọc Báo CAND ủng hộ các trường hợp khó khăn

10:07 17/05/2015
Danh sách cá nhân thuộc Trường Mẫu - Trường ngoại cảm Tố Dương, phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội ủng hộ các nạn nhân trong vụ động đất ở Nepal gồm:

- Thầy Trịnh Thái Bình, Bách Khoa, Hà Nội: 1.000.000đ

- Bà Lê Thị Nga, Bách Khoa, Hà Nội: 1.000.000đ

- Ông Tường Minh, Bách Khoa, Hà Nội: 1.000.000đ

- Ông Đức Long, Bách Khoa, Hà Nội: 1.000.000đ

- Cháu Quốc Thái, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội: 70.000đ

- Minh Thiền, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội: 210.000đ

- Chị Châu, Bách Khoa, Hà Nội: 100.000đ

- Trung Minh, Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000đ

- Phúc Minh, Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000đ

- Phúc Thảo, Thanh Xuân, Hà Nội: 210.000đ

- Trọng Ngọc, Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000đ

- Đức Tiến, Thanh Hoá: 70.000đ

- Thế Đạt, Thanh Hoá: 70.000đ

- Đức Nhân, Đức Phúc, Bình Thuận: 140.000đ

- Dương + Trang, Lò Đúc, Hà Nội: 500.000đ

- Văn Khoa, Lò Đúc, Hà Nội: 70.000đ

- Trúc Minh, Hà Nội: 70.000đ

- Xuân Hoà, Hà Nội: 70.000đ

- Thượng Năng, Hà Nội: 70.000đ

- Hoàn Trinh, Hà Nội: 70.000đ

- Lai Thiền, Hà Nội: 70.000đ

- Lương Tri, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội: 70.000đ

- Ông Nguyễn Văn Nghị và bà Khai, Bắc Giang: 100.000đ

- Trang, Đức, Giang, Hà Nội: 210.000đ

- Hiếu, Quế, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội: 100.000đ

- Bà Hảo, Hà Nội: 1.000.000đ

- Bà Dung, Giáp Bát, Hà Nội: 210.000đ

- Bà Lan, Hà Nội: 420.000đ

- Ông Hồ Khắc Huấn: 190.000đ

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: 150.000đ

- Ông Hồ Khắc Văn: 150.000đ

- Chị Lê Hà Phương: 100.000đ

- Cháu Hồ Bảo Ngọc: 100.000đ

- Bà Hồ Thị Mai: 340.000đ

(còn nữa)

Quỹ XHTT Báo CAND