Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện của hệ thống chính trị

Thứ Năm, 04/07/2024, 13:15

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mong muốn Đảng uỷ Công an Trung ương điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024, sáng 4/7.

Hội nghị do Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức với sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ...

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện của hệ thống chính trị -0
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang tại hội nghị.

Hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ xuất sắc, vượt tiến độ

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra.

Nổi bật, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Trong đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -0
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đề xuất Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chiến lược về đối ngoại, hội nhập quốc tế Công an, về hiện đại hóa lực lượng Công an đến năm 2030. Chỉ đạo, tham mưu xây dựng 7 dự án luật trình kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 7 và kỳ họp sắp tới. Quyết liệt chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đúng thời điểm hiệu lực với việc ra mắt lực lượng này trên toàn quốc, ngày 1/7 vừa qua.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, dự báo chiến lược; đã có trên 1.200 báo cáo với Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT; cung cấp thông tin, luận cứ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Bảo đảm tuyệt đối ANTT hàng ngàn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh trong nội địa; đồng thời, đẩy mạnh xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ…

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tiếp tục được đẩy mạnh "không ngừng", "không nghỉ", bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; chủ động nhận diện kịp thời các vấn đề "nóng", nhạy cảm, phức tạp, xác định khâu đột phá, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận bức xúc... Qua đó, tiếp tục củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với lực lượng CAND.

Đảng uỷ Công an Trung ương cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới về phương pháp triển khai trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, bộ máy bên trong. Gương mẫu đi đầu trong PCTN,TC, trước hết là PCTN,TC trong nội bộ CAND. Kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND được siết chặt, tăng cường...

Tổng Bí thư ghi nhận chiến công, thành tích của lực lượng CAND và chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm

Vì điều kiện không thể dự trực tiếp Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện của hệ thống chính trị -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

"Nói điều này để thấy, lực lượng CAND của chúng ta được Trung ương quan tâm, giao nhiều trọng trách rất quan trọng, những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", Tổng Bí thư biểu dương và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được trong thời gian qua. Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2024, tình hình đất nước ta về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có mặt tích cực, cơ bản tốt hơn so với cùng kỳ và 6 tháng cuối năm 2023; cơ bản chúng ta hoàn thành mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Và trong thành tích chung của cả nước có sự đóng góp rất quan trọng của Bộ Công an.

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -1
Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 3 vấn đề, vừa là vấn đề nổi bật, vừa là mong muốn Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trước hết, tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. "Đây là nhiệm vụ rất quan trọng chúng ta cần tiếp tục làm. Năm 2025 có nhiều sự kiện liên quan đất nước, đến lực lượng CAND, nếu muốn thực hiện thành công, thắng lợi thì tiền đề là năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm phải được hoàn thành. Các đồng chí cần xác định xây dựng lực lượng CAND làm sao tinh, gọn, mạnh, và Công an phải phục vụ được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác PCTN,TC, thể hiện trách nhiệm như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nói là "thanh kiếm và lá chắn", qua đó, bảo vệ Đảng, bảo vệ nội bộ và uy tín của Đảng, vấn đề này đồng chí Tổng Bí thư cũng đánh giá cao trách nhiệm của lực lượng Công an. Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đấu tranh PCTN,TC đều là để bảo vệ uy tín của Đảng. Những vụ án, vụ việc đều phục vụ tinh thần như vậy, không chỉ là vấn đề xử lý nội bộ, mà để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những lĩnh vực nóng bỏng như: giao thông, tài chính, chứng khoán, giải quyết những ách tắc trong đầu tư. Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược có trọng tâm, trọng điểm...

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -0
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch nước lưu ý, 6 tháng cuối năm là bản lề rất lớn mà nếu không hoàn thành, không bứt tốc, tăng tốc thì sang năm rất khó khăn, khó về đích. Năm 2025 triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), cần phải tạo nên bước nhảy vọt, làm sao tiếp tục xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại hoá cơ sở vật chất để thấy được sự trưởng thành của lực lượng, có các hoạt động có dấu ấn, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của đất nước và khu vực.

"Từ nay đến hết năm 2024 và hết nhiệm kỳ thời gian không còn nhiều, kết quả của nhiệm kỳ là tiền đề quan trọng để chúng ta phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại các kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên những việc gì cấp thiết làm trước, có phân công cụ thể, trách nhiệm của từng đơn vị, xác định rõ thời gian hoàn thành. Chúng tôi chờ đợi và mong muốn các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị", Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm.

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện của hệ thống chính trị -0
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục rà soát, phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an thời gian tới. Trong đó, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng CAND; xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương là đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, PCTN,TC, quản lý nhà nước về ANTT… Đẩy mạnh triển khai các dự án, công trình trọng điểm đã giao thực hiện. Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại Công an…

Tiếp tục là một trong những cấp uỷ gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu, toàn diện -0
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến của đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt là ý kiến đóng góp hết sức quý báu, đầy tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới hội nghị.

"Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Quỳnh Vinh - Khổng Hà
.
.