Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì làm việc với Đà Nẵng và Hưng Yên

Thứ Tư, 10/07/2024, 16:00

Thủ tướng phân công Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Đà Nẵng và Hưng Yên  -0
 Bộ trưởng Lương Tam Quang được phân công là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương thực hiện theo Điều 3, Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 613/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 9/7/2024.

Thu Thuỷ
.
.