Công tác thanh tra phải bảo đảm nghiêm minh, nhân văn, cảnh tỉnh, phòng ngừa sai phạm

Thứ Năm, 11/07/2024, 17:04

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này khi chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thanh tra Bộ Công an, chiều 11/7.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an...

Sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra Bộ Công an có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 6 văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra CAND, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần phòng ngừa sai phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Thanh tra -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã có nhiều cố gắng, công tâm, khách quan; các cuộc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Đã triển khai 28 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trong lực lượng CAND, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là khối lượng công việc rất lớn, song, tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra vẫn được bảo đảm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Đã tập trung xác minh, kết luận kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phục vụ lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an để chủ động kiểm tra, phòng ngừa, xử lý vi phạm...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Thanh tra Bộ Công an đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá, đây là một trong những đơn vị chuẩn bị báo cáo tốt, dung lượng dày dặn, công phu, bố cục hợp lý, chất lượng đảm bảo. Qua nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo, giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của các phòng chức năng thuộc Thanh tra Bộ Công an.

Thanh tra -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ mà Đảng uỷ, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an cần nghiêm túc thực hiện trong 6 tháng cuối năm: Coi trọng chương trình công tác, bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng, chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, lãnh đạo  Thanh tra Bộ Công an năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế, các sơ hở, thiếu sót sau thanh tra, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quá trình thanh tra bảo đảm xử lý nghiêm, có tính nhân văn, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Chú ý thực hiện đúng quy trình, quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Thanh tra -0
Trung tướng Trần Đức Tuấn trao Giấy khen của Thanh tra Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, Thanh tra Bộ Công an đề cao tinh thần "tự soi", "tự sửa", vấn đề noi gương, nêu gương của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ; chú trọng thực hiện tốt Quy định số 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; chủ động tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Phát huy những thành tích, ưu điểm, kinh nghiệm trong 6 tháng đầu năm 2024; nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Nhân hội nghị này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an; Trung tướng Trần Đức Tuấn đã trao Giấy khen của Thanh tra Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Thanh Sơn
.
.