Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá, đào tạo lĩnh vực mà xã hội cần

13:25 14/01/2022

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Cục Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường CAND. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII với một số chủ trương quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo như sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các học viện, trường CAND, hoàn thiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo, phương pháp tổ chức đào tạo, đổi mới công tác tuyển sinh. Trong bối cảnh đó, Cục Đào tạo đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021 của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Cục Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021-2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; tổng kết thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”; tham mưu lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022-2025; điều chỉnh một số nội dung quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục liên quan đến công tác tuyển sinh CAND năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.
Mở rộng thí điểm tuyển sinh đối với công dân tốt nghiệp ngành ngoài để đào tạo văn bằng 2 tại một số học viện, trường CAND; tham mưu Bộ trưởng ký quyết định số 7712 ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND; tổ chức tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong CAND; sơ kết 3 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND theo kết luận của Ban Bí thư.
Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Cục Đào tạo.

Cục Đào tạo cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ ký ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học trong các học viện, trường CAND thích ứng với đại dịch COVID-19; ban hành hướng dẫn hoạt động xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong CAND; hoàn thành đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đại học trong CAND giai đoạn 2014-2019; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành Quy định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong CAND; đề xuất lãnh đạo Bộ ký quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 8 học viện, trường CAND, đồng thời hướng dẫn các trường cải tiến chất lượng sau kiểm định; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng Công an xã chính quy.

Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo.

Đặc biệt, Cục Đào tạo cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Nhà nước về giáo dục đào tạo, đảm bảo phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND. 

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các học viện, trường CAND đều khẳng định, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn cho công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND nói chung. Thực tế này đặt ra cho công tác quản lý giáo dục đào tạo trong CAND những yêu cầu, nhiệm vụ mới; đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để thích ứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Các học viện, trường CAND đề nghị Cục Đào tạo tiếp tục tham mưu ban hành Thông tư quy định Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, giáo viên; hướng dẫn các trường CAND tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh theo quy định, trong đó đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về các kỹ năng cần thiết để dạy học trực tuyến, sử dụng các thiết bị hiện đại trong quá trình giảng dạy. Tham mưu, ban hành Quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quy định kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trong CAND; hướng dẫn triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong CAND; Ban hành, thực hiện chương trình bồi dưỡng Công an xã chính quy theo hướng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề, cập nhật kiến thức thực tiễn, tăng cường kỹ năng thực thi công vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Công an xã. Một số học viện, trường CAND cũng kiến nghị sớm xây dựng phầm mềm tuyển sinh kết nối giữa các học viện, trường CAND với Cục Đào tạo để tạo thuận lợi trong công tác tuyển sinh.

Chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục Đào tạo đã đạt được trong năm học 2021. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Thứ trưởng lưu ý Cục Đào tạo cần nhận thức rõ về những thách thức, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các mối đe doạ an ninh truyền thống, phi truyền thống ảnh hưởng đến nước ta. Thực tế trên đòi hỏi công tác Công an nói chung, công tác giáo dục đào tạo nói riêng phải tích cực, chủ động đổi mới cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh tình hình mới; phải bám sát yêu cầu thực tiễn, đào tạo những gì mà thực tiễn đòi hỏi. Bên cạnh đó, đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND phải thống nhất, hoà nhập với đổi mới giáo dục quốc dân và quốc tế, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị Cục Đào tạo cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, khoa học, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Cục Đào tạo cũng cần chủ động làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong CAND, là đầu mối tập trung ý kiến về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của các học viện, trường CAND, thống nhất tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ có giải pháp cụ thể, trong đó, chú trọng đề xuất các giải pháp đột phá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành các quyết sách về phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng việc kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, hướng dẫn; quan tâm đào tạo cán bộ làm công tác giảng dạy; đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo theo hướng đào tạo cái xã hội cần, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho Cục Đào tạo; tặng Cờ thi đua Bộ Công an cho Phòng Tổng hợp,  Cục Đào tạo. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo đã trao tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho Trường Văn hoá I, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Huyền Thanh
.