Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố

Thứ Ba, 11/06/2024, 09:45

Sáng 11/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố (PCKB) tỉnh Hậu Giang phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCKB Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn công tác PCKB năm 2024.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, biện pháp PCKB phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố -0
Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Hậu Giang đã huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCKB, chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, các đoàn công tác của Trung ương, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hậu Giang. Hội nghị tập huấn về công tác PCKB là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCKB trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố -0
Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an báo cáo chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an và các đồng chí là Báo cáo viên của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCKB Quốc gia báo cáo các chuyên đề: khái quát tình hình khủng bố trong và ngoài nước; nguy cơ khủng bố đối với Việt Nam và một số giải pháp; quy định của pháp luật về PCKB; một số tình huống khủng bố có thể xảy ra và xử lý ban đầu; nhận diện một số hóa chất, vật liệu nổ trong các vụ án…

Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác PCKB, cũng như những âm mưu, ý đồ của các thế lực, thù địch, phản động, các vấn đề tiềm ẩn, đe dọa khủng bố trên địa bàn tỉnh. Cần phải nhận thức rõ công tác PCKB là nhiệm vụ chung của tất cả các ngành, các cấp, đoàn thể và tổ chức nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, với mục đích phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối các địa bàn, công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố -0
Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm bố trí nhân lực, nguồn lực phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình địa bàn để phục vụ công tác PCKB đạt hiệu quả; tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp PCKB giữa các đơn vị liên quan; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong quá trình tổ chức, triển khai công tác PCKB, xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.