Thẩm định của 3 khối lớp

09:18 09/10/2021

Để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thành lập Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) các môn học, hoạt động giáo dục của 3 khối lớp này.

Công tác tổ chức thẩm định được triển khai trong tháng 10-2021 với quy trình như đã triển khai với các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Các thành viên của Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK là những nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm, có uy tín. Ít nhất 1/3 số thành viên của Hội đồng là nhà giáo đang giảng dạy các môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng. Bộ GD&ĐT đã nhận được tổng số 152 bản mẫu SGK các môn học, hoạt động giáo dục, bao gồm: 48 bản mẫu SGK lớp 3; 47 bản mẫu SGK lớp 7 và 57 bản mẫu SGK lớp 10.

Đây là các bản mẫu SGK của 6 Nhà xuất bản (NXB) gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh, NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB ĐH Vinh và NXB ĐH Huế.

H.Thanh