Tăng cường kiểm tra đột xuất việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học

10:13 15/04/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các quận huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Văn bản nêu rõ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học luôn được ngành Giáo dục quan tâm, chủ động phối hợp thực hiện với các cấp, các ngành. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ở một số trường học trên địa bàn thành phố còn để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, an toàn trường học, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh nhà trường, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Ảnh:CTV

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và dịch bệnh trong trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giao Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh và các quy tắc ứng xử trong trường học.

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an địa phương thường xuyên kiểm tra đột xuất trong trường học, đặc biệt chú ý các khu vực, góc khuất trong nhà trường và trong các giờ ra chơi; tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh để sớm có biện pháp hỗ trợ học sinh kịp thời. 

H.Thanh