Sắp thanh tra ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

09:01 15/12/2015
Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong số các đơn vị nằm trong diện thanh tra, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 4 đơn vị.

Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015”; Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015;  trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

H.T.