82.491 lượt đăng ký thành công ngày đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

15:53 02/08/2020
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, tính đến cuối ngày 1/8, ngày đầu tiên tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, hệ thống tuyển sinh trực tuyến ghi nhận có 82.491 lượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, chiếm tỷ lệ 50,4% trên tổng số gần 164.000 chỉ tiêu vào lớp 1 của toàn thành phố Hà Nội năm học 2020-2021.

Quận Hoàng Mai có tỷ lệ đăng ký trực tuyến thành công cao nhất với 6.348 hồ sơ đăng ký trên tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của toàn quận là 9.187 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ trên 79%. 

Tính đến chiều ngày 2/8, hệ thống được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng; bộ phận trực hỗ trợ công tác tuyển sinh cũng đã tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh. 

Theo quy định, thời gian tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020-2021 được thực hiện từ ngày 1-8 đến hết ngày 3-8. Do vậy, phụ huynh học sinh vẫn còn nhiều thời gian để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không nhất thiết phải đến trường trực tiếp nộp hồ sơ để đỡ vất vả, hạn chế tiếp xúc, nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

 Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, phụ huynh học sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, vào mục danh sách số máy hỗ trợ, sẽ có 30 số máy hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của 30 phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.


H.Thanh