Tạm dừng du lịch lặn biển khu vực dễ gây tổn hại san hô ở vịnh Nha Trang

Thứ Tư, 22/06/2022, 07:06

Sau một cuộc họp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có kết luận chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, biện pháp bảo tồn rạn san hô trong vịnh Nha Trang.

Liên quan tình trạng suy giảm rạn san hô tại Khu bảo tồn biển (BTB) Hòn Mun trong vịnh Nha Trang đã được Báo CAND đề cập trong bài “Cần bảo vệ hiệu quả rạn san hô tại các khu danh thắng, bảo tồn biển”, ngày 22/6, ông Võ Chí Vương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với UBND cùng Sở TN & MT, Sở NN & PTNT, Sở TT & TT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Viện Hải dương học, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, UBND, Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam…

Tạm dừng du lịch lặn biển khu vực dễ gây  tổn hại san hô ở vịnh Nha Trang -0
Du khách nước ngoài đến Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận : Thời gian qua, các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản đúng thực trạng suy giảm rạn san hô tại Khu BTB Hòn Mun trong vịnh Nha Trang. Báo cáo của UBND, BQL vịnh Nha Trang và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… cho thấy, phần lớn rạn san hô suy giảm do chịu tác động tích lũy từ nhiều năm. Nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey 2017 và cơn bão số 9 năm 2021. Nguyên nhân chủ quan do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan và BQL vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót; nhiều hoạt động của con người tác động hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại Khu BTB Hòn Mun nói riêng chưa được xử lý kịp thời; rõ nét nhất là tình trạng khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ hoạt động du lịch…

Tạm dừng du lịch lặn biển khu vực dễ gây  tổn hại san hô ở vịnh Nha Trang -0
Hoạt động du lịch lặn biển ở Khu bảo tồn biển Hòn Mun và một số nơi khác trong vịnh Nha Trang đã phải tạm dừng để phục hồi, bảo vệ rạn san hô.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý, theo Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống Khu BTB Việt Nam đến năm 2020, vịnh Nha Trang là một trong 16 Khu BTB quốc gia và cũng là Khu BTB đầu tiên của Việt Nam. Do đó, việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô tại Khu BTB Hòn Mun là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, lâu dài, nhất là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số giải pháp: Chỉ đạo UBND TP Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại Khu BTB Hòn Mun; khoanh vùng bảo vệ các khu vực nhạy cảm, đang có dấu hiệu phục hồi các hệ sinh thái. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với BQL vịnh Nha Trang giám sát, tăng cường hiệu quả hoạt động tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt Khu BTB Hòn Mun, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại môi trường; UBND TP Nha Trang khẩn trương rà soát, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện… đảm bảo cho BQL vịnh Nha Trang thực hiện tốt nhiệm vụ; phối hợp Sở NN & PTNT và các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang để khắc phục những vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo; khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án “Khảo sát phân vùng chức năng khu bảo tồn biển” theo Nghị quyết số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản để làm cơ sở quản lý khoanh vùng chức năng theo quy định.

Tạm dừng du lịch lặn biển khu vực dễ gây  tổn hại san hô ở vịnh Nha Trang -0
Trong vịnh Nha Trang rất nhiều nơi có những rạn san hô cần phải được bảo vệ. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, du khách, doanh nghiệp và các tổ chức  nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cảnh quan vịnh Nha Trang; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Chuyên gia, Nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô ở vịnh Nha Trang, đặc biệt là Khu BTB Hòn Mun để đề xuất giải pháp bảo vệ, phục hồi; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2022… Trong đó có nội dung liên kết, hợp tác quản lý, khai thác mặt nước vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ các Khu BTB trong vịnh Nha Trang hiệu quả, bền vững; nghiên cứu thiết lập “Khu sinh thái biển quốc tế vịnh Nha Trang”… Qua đó, kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức Quốc tế, người dân, doanh nghiệp phối hợp chính quyền bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng của vịnh Nha Trang.

Hữu Toàn
.
.
.