Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Giúp dân vùng lũ. Ảnh: Đoàn Quý Nhật Bắc.

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
 
Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Cuộc chiến với giặc lửa của những người lính quả cảm. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Đến tận nhà làm căn cước công dân phục vụ người cao tuổi.

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Tuổi trẻ Công an gắn bó mật thiết, sẵn sàng giúp đỡ, vì nhân dân phục vụ.

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Tận tình dạy phạm nhân học văn hóa, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù. Ảnh: Trần Thị Mùi.

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Thường xuyên tập luyện võ thuật, diễn tập phương án nhằm nâng cao sức chiến đấu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Vũ Duy Thương - Nguyễn Công Thành.

Bảo vệ cuộc sống bình yên - Sứ mệnh của những chiến sĩ Công an -0
Ảnh: Văn Đức.