Xuân sớm ở Duy Trung

14:57 11/12/2019
Kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc; đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Nhờ đó, chắc chắn mùa xuân mới sắp đến tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ ấm áp và đủ đầy hơn.

Chúng tôi tìm về xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh người dân tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, cổng ngõ để chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

Tại trụ sở UBND xã Duy Trung, dù rất bận rộn với “núi” công việc, song ông Trần Năm, Chủ tịch UBND xã, vẫn niềm nở đón tiếp chúng tôi và phấn khởi cho biết bộ mặt nông thôn mới ở Duy Trung đã “thay đổi đổi thịt” từng ngày.

Đường sá được hoàn thiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở xã Duy Trung.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Duy Trung trong năm 2019 đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đề ra.

Trong đó, riêng lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, từ đầu năm đến nay luôn hoạt động ổn định, nhất là ngành xây dựng đã thu hút khá nhiều lao động phổ thông tham gia và cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình ở xã Duy Trung. Tổng giá trị của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2019 ước đạt gần 194 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 53% cơ cấu nền kinh tế.

Về lĩnh vực thương mai - dịch vụ tiếp tục được phát triển, trên địa bàn toàn xã Duy Trung đã hình thành thêm nhiều điểm buôn bán, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó, chợ tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung đã đi vào hoạt động đã góp phần chuyển dịch nhanh lao động nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ năm 2019 ước đạt hơn 116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 32% cơ cấu nền kinh tế.

Đặc biệt, Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung đã và đang thu hút hàng chục doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương.

Toàn xã Duy Trung hiện có 2.183 hộ với 7.667 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 66 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 39 triệu đồng/ người/ năm.

Nhà cửa của người dân xã Duy Trung được xây dựng ngày càng khang trang hơn.

“Tháng 4-2019 vừa qua, UBND xã Duy Trung đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn Nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao vốn năm 2018, đặc biệt là công trình nước sạch và công trình Trường Mẫu giáo điểm thôn Hòa Nam”, ông Trần Năm chia sẻ.

Thời gian tới, xã Duy Trung sẽ tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân địa phương, đưa xã Duy Trung tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Thi